Elektroniikan suojavalut

Uretaani suojaa elektroniikkaa vaihtelevilta olosuhteilta

Polyuretaani soveltuu elektroniikan suojaamiseen, kun elektroniikan tulee kestää muuttuvia sääolosuhteita, kosteutta, kolhuja, tärinää tai kovia iskuja. Tuotteelle on mahdollista luoda uniikki design – apuna voidaan käyttää myös teollisia muotoilijoita.

Polyuretaanin lisäksi elektronisia mittalaitteita voidaan suojata epoksi- tai silikonimateriaaleilla ns. pottaamalla (engl. potting). Tässä prosessissa suojattava elektroniikka ympäröidään joko avo- tai umpimuottiin valamalla. Epoksipottauksella saavutetaan äärimmäinen tärinän kestoa, silikonipottaus taas on yleisesti autoteollisuudessa tunnettu menetelmä suojata elektroniikkaa erilaisilta ympäristön vaatimuksilta.

CASE

SMH-Uretan: Enevon anturi

Jäteastioiden anturit

Enevo valmistaa jätteenkeräyksen analytiikkajärjestelmiä. Järjestelmän ytimenä on jokaiseen jätteenkeräysastiaan asennettava anturi, joka mittaa säiliön täyttöastetta ja lähettää kännykkäverkon kautta reaaliaikaista tilannetietoa järjestelmän ylläpitäjälle. Optimoimalla säiliöiden tyhjennyskäyntejä antureiden lähettämän tiedon avulla, jätehuollon kustannustehokkuutta voidaan oleellisesti parantaa.

SMH-Uretan Oy mahdollistaa omalta osaltaan Enevon anturin toiminnan tässä haastavassa toimintaympäristössä vastaamalla anturin elektroniikan suojauksesta ja ulkoisen suojakuoren valmistuksesta. Polyuretaanista valmistettu anturin kuori suojaa herkkää elektroniikkaa vaihtelevilta sääolosuhteilta, kemikaaleilta, kosteudelta ja mekaaniselta rasitukselta.