Ingjutning av elektronik

Uretan skyddar elektronik
i varierande förhållanden

Polyuretan lämpar sig väl för att skydda elektronik mot varierande väderförhållanden, fukt, stötar, vibration eller hårda slag. Produkten kan förses med en unik design – industriella formgivare kan också konsulteras.

Vid sidan av polyuretanskydd kan elektroniska mätinstrument förses med epoxi- eller silikonskydd med hjälp av inkapsling (eng. potting). I denna process kapslas elektroniken in via gjutning i en öppen eller sluten form. Epoxiinkapsling ger det största skyddet mot vibrationer, medan silikoninkapsling används inom bilindustrin för att skydda elektronik mot olika slags miljöpåfrestningar.

CASE

SMH-Uretan: Enevon anturi

Sensorer för avfallskärl

Enevo tillverkar analytiska system för avfallsinsamling. Kärnan i systemet är sensorer som placeras på alla avfallskärl. Sensorn mäter kärlets fyllnadsgrad och skickar uppgifter i realtid via mobilnätet till systemadministratören. Informationen från sensorerna används för att optimera tömningen av avfallskärlen, och då kan avfallshanteringen göras betydligt mer kostnadseffektiv.

SMH-Uretan bidrar till att Enevos sensorer fungerar i dessa krävande förhållanden genom skyddsingjutning av sensorns elektronik och tillverkning av ett skyddande ytterskal. Sensorns skyddsskal tillverkas av polyuretan och skyddar den känsliga elektroniken mot väder och vind, kemikalier, fukt och mekanisk belastning.